הוראות למדידת מגן מרפק:


          מדוד את המרחק מאמצע אמת היד, לאמצע הזרוע כפי שמתואר בתמונה הנ"ל:

           מצא את המידה המתאימה בטבלה מטה:

מידת הזרוע בס"מ

מידת מגן המרפק

23-28

Junior Small

25-28

Junior Medium

25-30

Junior Large

30-33

Senior Small

33-36

Senior Medium

36-38

Senior Large

38+

Senior X-Large